Regneark til estimering af gevinsten af forskellige kalvesundhed scenarier
Udfyld de tekniske nøgletal som er repræsentativ for din besætning.
Gennemsnitstal er forudfyldt og repræsenterer en Dansk gennemsnitsbesætning med Holstein køer.
Ved at klikke på "reset" får man gennemsnitstallene tilbage.
Tekniske nøgletal af besætningen 
Der går 4 år inden den fulde gevinst er opnået. På fanen "tidslinje" vises udviklingen af DB stigningen fra år til år.
Gevinsten efter år 4 (kr. pr. år) i forskellige scenarier
Anvend udskriften ”nøgletal"
Antal årskøer
Scenarie 
Stigning i dækningsbidraget (DB = indtægter fra mælk og levekvæg,
minus udgifter til foder, behandlinger og øvrige stykomkostninger).

DB stigning 
Omkostninger som indtastet i dette ark (vaccinen og arbejde)
Omkostninger
Gevinsten (DB - omkostninger)
Procentdelen af kalve som er døde i besætningen mellem dag 0 og 180 det sidste år, uden medregning af dødfødte. Anvend udskriften ”Dødelighed- kalve”.
Kalvedødelighed efter fødsel
Diarré forekomsten halveres som gør at kalvedødeligheden halveres
1) -50% kalvedødelighed
Giv overslag over hvor mange kalve i alderen 0-30 dage, som får diarré i besætningen op til 30 dage (coccidiosetilfælde skal ikke inkluderes).
Der skal inkluderes både ”svære diarréer” og ”milde diarréer”.
Definitionen af et svært og et mildt tilfælde vises under behandlingsomkostningerne.
Diarré forekomst
Diarré forekomsten halveres som giver 50% færre døde kalve og 50% færre syge kalve (deres tilvækst er bedre).
Forudsætningerne for virkningen af diarré vises under diagrammet.
2) -50% syge kalve 
Angiv proportionen af alle diarré tilfælde, som er svære. Resten (100%-proportion svære tilfælde) er milde. Definitionen af et svært og et mildt tilfælde vises under behandlingsomkostningerne.
Proportion svære tilfælde 
Diarré forekomsten reduceres med 75% som giver 75% færre døde kalve og 75% færre syge kalve (deres tilvækst er bedre).
Forudsætningerne for virkningen af diarré vises under diagrammet.
3) -75% syge kalve
Angiv antal kg EKM pr årsko, se evt. ”nøgletal"
Ydelsesniveau
Brug udskriften ”nøgletal. Giv dit bedste bud, hvis du ved, at udskiftningsprocenten på udskriften er misvisende (pga. flytning af dyr).
Udskiftningsprocent
Insemineringspct x Drægtighedspct. Anvend udskriften ”reproudskrift, køer”
Reproduktionseffektivitet
Priser og omkostninger
Kr. pr. kg. EKM
Mælkepris
Kr. pr kælvekvie ved salg 3 måneder inden kælvning.
Kælvekvier
Kr. pr. foderdag for kalve og kvier (gennemsnitlige opdræt omkostninger, fra fødsel til kælvning).

Omkostninger til foder og inseminering er typisk på 8 og 6 kr. for stor race og Jersey, hhv.
Omkostninger til stalden er på 3 kr. og pasning koster også cirka 3 kr. pr. dag. Det gælder både for stor race og Jersey.

Omkostninger til stald og arbejde indgår dog ikke i DB som udgifter, med mindre at dyrene går på hotellet.
Opdræt omkostninger
Et svært tilfælde er medicinsk behandlingskrævende og må derfor formodes at blive registreret.

Behandlingsomkostning: 400 kr (75 kr. til elektrolyt + 175 kr. til medicin/veterinær/laboratorieundersøgelser + 150 kr. til 1 times arbejde)

Læs mere om definitionen og diagnosen af diarré ved at klikke på linket "Definition af diarré".
Behandling svært tilfælde
Et mildt tilfælde behandles kun med elektrolyt eller måske slet ikke.

Behandlingsomkostning: 150 kr (75 kr. til elektrolyt + 75 kr. til 0,5 times arbejde )

Læs mere om definitionen og diagnosen af diarré ved at klikke på linket "Definition af diarré".
Behandling mildt tilfælde
Pris af en tyrekalv på en alder af 14 dage.
Hvis du vil se bort fra dødeligheden af tyrekalve eller tyrekalve har ingen værdi (Jersey), så indtaster du 0 kr.
Tyrekalv
Omkostninger vaccination
Prisen på vaccinen udtrykt i kr. pr. årsko
Vaccinen, kr. pr. årsko
Arbejdsforbruget af vaccinationen, per dyr. Det bedste bud på tidsforbruget er 10 minutter pr. dyr.
Der antages at alle drægtige køer og kvier i besætningen vaccineres og at der dermed vaccineres lige så mange dyr som der er kælvninger i en besætning.
Arbejde, minutter pr. dyr
Svære tilfælde repræsenterer situationer, hvor kalven bliver meget syg, og hvor der typisk bruges meget tid og medicin på behandlingen.
Sygdommens sværhedsgrad afhænger dog også ofte af tærkslen for hvornår og hvordan, der behandles.
Nedenfor beskrives to eksempler for at illustrere, hvordan programmet rettes til efter de specifikke situationer.

Mange milde tilfælde: Hvis alle kalve behandles, så snart de får de første tegn på diarré, så er der typisk tale om milde tilfælde (proportion svære tilfælde = 0).
Det kan dog sagtens være, at hver behandling af disse tilfælde er forbundet med høje omkostninger (behandling mildt tilfælde), da der bruges meget tid pr. kalv.
Tilret da evt. prisen for behandling af mild diarré.

Mange svære tilfælde: Hvis kalvene behandles meget sent (eller slet ikke), og kalvene bliver meget hårdt påvirket af sygdommen, så er ”proportionen svære tilfælde” høj.
”Behandlingsomkostninger svært tilfælde” er i denne situation meget lav eller 0 kr. Den manglende behandling vil typisk være en af grundene til,
at sygdommen rammer kalvene hårdt.
Svære vs. milde tilfælde
Hvis kalven har haft et mildt (svært) tilfælde af diarré påbegyndes kvien 45 (90) dage senere,
er foderoptagelsen i opdrætperioden 3% (4,5%) lavere og er ydelsen i 1. laktation 4% (6%) lavere ift. raske kalve.
Læs mere om forudsætningerne ved at klikke på "MSD faktablad".
Læs mere om definitionen og diagnosen af diarré ved at klikke på "Definition af diarré".

Forudsætninger for virkningen af diarré
Kommentar
MSD faktablad om diarré 
Når du udfylder din e-mail adresse her, modtager du en rapport af analysen som en pdf i en mail
E-mail adresse
Definition af diarré
Resultaterne i dette ark (DB stigning) er ikke simuleret af simuleringsmodellen SimHerd.
Resultaterne er ekstra- og intrapoleret ud fra et simuleringsstudie med SimHerd.
SimHerd er brugt til at analysere "DB stigning" i de 3 scenarier ved 160 kombinationer af nøgletal og priser.
SimHerd A/S er ikke ansvarlig for uoverenstemmelser mellem resultaterne i arket og resultaterne af en simulation gennemført med SimHerd modellen.
En teknisk beskrivelse af udviklingsprocessen findes ved at klikke på nedenstående link (Ettema, 2014).
Udviklingen er gennemført af SimHerd A/S og finansieret af MSD Animal Health.
Disclaimer
Ettema, 2014
Regneark til estimering af gevinsten af forskellige kalvesundhed scenarier
Resultaterne for årene 1 til 10
 
Scenarie 3) -75% syge kalve: 75% færre døde kalve og syge kalve og dermed bedre 1. kalvskøer
Scenarie 2) -50% syge kalve: 50% færre døde kalve og syge kalve og dermed bedre 1. kalvskøer
Scenarie 1) -50% kalvedødelighed: 50% færre døde kalve. Ingen forbedring af 1. kalvskøer
Omkostninger: årlige omkostninger til vaccination (arbejde og vaccine)